Norsk limtre ferdigstilt

Det nye bygget for Norsk limtre er ferdigstilt. Ferdigattest er mottatt og huset er klart for bruk. Huset er et enkelt lagerbygg, men fullisolert for fremtidig fleksibilitet.

Så skal det bli spennende å se hvordan huset smarest kan brukes fremover, da standarden ble litt for bra til å være lager.