Hotellåpning på Øyna

Posted Posted in Kunder, Prosjekter

Øyna kulturlandskapshotell er åpnet. Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og Arne Hjeltnes ivaretok sammen med byggherre sermonien å åpne det nye anlegget for besøkende. Byggmester Faanes & Gjøgla har sammen med byggherrens venner og bekjente stått på de siste månedene for å bli ferdige. Elektrikker NTE og ventilasjonsentreprenør Hamstad har også jobbet på spreng […]

Innspurt på Øynaparken

Posted Posted in Bygninger, Kunder, Prosjekter

3 uker igjen til at hotellet skal være ferdig på Øyna. 6 hektiske måneder er lagt bak prosjektet og nå skal trådene samles. Media skriver mye om næringa og prosjektet blir nevnt også i den sammenheng. De lokale firmaene Faanes & Gjøgla(tømmer/mur), , NTE(elektro), Hamstad(ventilasjon) arbeider på spreng for å bli ferdig. Gran & Ekran(betong) […]

Fremdrift på hotellet

Posted Posted in Bygninger, Innovasjoner, Kunder

Det nye hotellet på Øynaparken er godt i gang. 16 mann fra Gran og Ekran entreprenør arbeider med betong, og 4 mann fra byggmester Faanes & Gjøgla er i drift med trekonstruksjonene. Ytterligere 2 mann fra NTE arbeider med elektroinstallasjonene og byggherren bistår på logistikk sammen med to mobilkraner. Alle trevegger er prefabrikkert ferdig av […]

Hotellprosjekt igangsatt

Posted Posted in Bygninger, Kunder

Utvidelse av Øynaparken er i gang. Prosjektet omfatter 18 rom i høy standard som en utvidelse av utsiktspunktet Øyna. Over snart 15 år har virksomheten gått fra å være et putball-anlegg, til å bli et konferanse- og eventanlegg. I dag har anlegget en meget attraktivt restaurant, med fokus på lokal mat av høy kvalitet. De […]

Val idrettshall

Posted Posted in Bygninger, Kunder, Prosjekter

Val idrettshall er ferdigstilt, men det gjenstår litt på utearealene. Hallen består av håndballhall med garderober i hovedplanet. Oppe på messanin finnes styrkerom, spinningssal og musikkrom samt toaletter og en sosial sone. Bygget er fundamentert på fjell, der høydene er tilpasset fjellskjæringen huset er lagt i mot. Det ga en relativt høy sokkeletasje. Med bruk […]

Første leveranse til Island

Posted Posted in Kunder, Nasjonal trenyhet, Prosjekter

Precut til Island er under pakking på fabrikken i Hobøl. Prosjektet er første forsøk på å få eksportert noe av vår kunnskap til våre venner i vest. Albrechtsen AS er i samarbeid med MVA Eft. om å bygge den første turnhallen på Island i massivtre. Precut av råvarer pakkes på container og skal skipes ut […]

Idrettens hus i Molde

Posted Posted in Bygninger, Kunder

Gamle idrettens hus i Molde er revet og nytt hus er i produksjon. Det nye bygget er nesten 8000 kvm stort, fordelt over 3 plan. Røberg bygg er totalentreprenør og samarbeider med lokale aktører for å få realisert en ny flerbrukshall for Molde kommune. Bygget består av håndballhall, turnhall, 4 gymsaler, to klasserom, lærerrom, 10 […]

Video fra Norsk limtre

Posted Posted in Bygninger, Kunder, Prosjekter

Norsk limtre har lagd video fra byggingen av sitt nye lager. Bygget er reist på fundamentene til det gamle tørkeanlegget. Prosjektet er utført av håndverkere fra Innherred entreprenør, Edwest, Albrechtsen og Gran & Ekran. Rivingen og grunnarbeider ble utført av Farbu & Gaussen. Videoen viser montasje av elementer som har vært prefabrikkert på stedet. Råmaterialene […]

Norsk limtre ferdigstilt

Posted Posted in Bygninger, Kunder, Prosjekter

Det nye bygget for Norsk limtre er ferdigstilt. Ferdigattest er mottatt og huset er klart for bruk. Huset er et enkelt lagerbygg, men fullisolert for fremtidig fleksibilitet. Så skal det bli spennende å se hvordan huset smarest kan brukes fremover, da standarden ble litt for bra til å være lager.