Idrettsbygget i Molde

Bygninger

Flytter seg stadig fremover. Røberg bygg sammen med Edwest, Gulvbetong, Romsdal anlegg og O. Sanne arbeider på harde tak å få på plass gulv og vegger.

Huset ble lukket etter 20 uker etter oppstart, og nå arbeider Vestlandstak å få på taktekkingslag nr 2.

Huset er svært stort og komplekst, til tross for at det består av mange store saler. Det blir en annen skala på det meste når 15 meter frie spennvidder er normalisert i bygget, og etasjehøyden er minimum 4 meter.