Pris til Lofoten beach camp

For noen dager siden måtte byggherre Benjaminsen med følge dra til Slovenia for å motta pris for arkitektur innen turisme. Det var mange gode prosjekter å se i anledningen og inspirasjon til å ta med seg hjem flere spennende konsepter.

Studio NN + Harald Siljesæter stod bak konsept, mens utarbeidelse av arbeidsunderlag stod Ellen Lebesby og vår Per-Kristian Berg bak i tett samarbeid med byggmester Byggalf AS/byggmester Egil-Arne Myklebust.

Bygningen revitaliserer en eldre campingsplass til å bli noe mer og er med å skape en destinasjon mellom Moskenes og Leknes. Bygningen er trinn 1 i denne utviklingen og inneholder restaurant, forsamlingslokale og sanitærrom for gjestene. Med sine 400 kvm gir det plass for flere typer aktivitet som både gjestene på campingen og andre nyter godt av.