Green Advisers utvider

Gudmundur

Gudmundur Fridrikson har begynt i Green Advisers som bygningsingeniør. Tidligere har han blant annet praktisert som tømrer på Island. I Norge har han utøvd sine kunnskaper som prosjekteringsleder og konstruktør ved Spenncon i Trondheim.

Gudmundur har tidligere hovedoppgave om idrettshallen i Rollag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han kjenner derfor bedriften fra tidligere, noe som er nyttig for begge parter.

Han vil arbeide med ulike treprosjekter i bedriften og kombinere sin tidligere kunnskap med metodene som er utviklet i Green Building System. Dette vil gi verdifullt bidrag til mer effektivt byggeri.