Innovasjon Norges idépris 2015

Bedriftnytt, Innovasjoner, Systemløsninger

Vi er svært glade for å vinne Innovasjon Norges idépris 16. oktober under seminaret “grønne bygg reiser seg”. Det har tatt oss litt tid å forstå at vi kunne nå så langt. Det er mange som arbeider med nytenking, spesielt med tanke på konkurransens tema; beste miljøvennlige byggkonsept.

Juryens begrunnelse for tildelingen:

Løsningen presenterer et konkret konsept som har høy miljøeffekt, er innovativt og har stor relevans for byggebransjen. Konseptet vil bidra til en enkel og effektiv måte å bygge hus på, som vil skape en stor verdi for bransjen og den grønne utviklingen av fremtidens bygg. Bedriften har god gjennomføringsevne og Innovasjon Norge mener premien vil ha stor utløsende effekt for bedriften å komme raskt i gang.

Forventningspresset er derfor å føle på, men erfaringen vår tilsier at det må jobbes godt med utvikling og testing for at ideen skal bli fullgod. Fordelen er vår kunnskap om materialer, byggebransjen og byggeteknikk som kan gjøre resultatet oppnåelig. Vi er likevel avhengig av likesinnede i bransjen, for nyutvikling krever samarbeid på tvers av fag og bedrifter.

Stor takk til alle som har bidratt!

Green Advisers utvider

Bedriftnytt

Gudmundur

Gudmundur Fridrikson har begynt i Green Advisers som bygningsingeniør. Tidligere har han blant annet praktisert som tømrer på Island. I Norge har han utøvd sine kunnskaper som prosjekteringsleder og konstruktør ved Spenncon i Trondheim.

Gudmundur har tidligere hovedoppgave om idrettshallen i Rollag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han kjenner derfor bedriften fra tidligere, noe som er nyttig for begge parter.

Han vil arbeide med ulike treprosjekter i bedriften og kombinere sin tidligere kunnskap med metodene som er utviklet i Green Building System. Dette vil gi verdifullt bidrag til mer effektivt byggeri.

 

God jul og godt nyttår

Bedriftnytt

I fare for å gjenta både seg selv og andre, ønsker vi alle våre lesere god jul og godt nyttår. Kommende året vil bli mer spennende enn noen gang, da staben skal økes og prosjektene skal bli ytterligere allsidig.

Karivollveien

Ny perspektiver skal da komme ut av dette hus, med nye studier for bygg med frostfritt temperaturkrav og byggemetoder for småhus.

God jul og godt nyttår ønskes fra Karivollveien!

Ny COOP i Fauske

Bedriftnytt, Bygninger, Kunder, Prosjekter

Bygg og vedlikehold Bodø AS har sammen med Green Advisers AS inngått kontrakt med COOP om bygging av ny butikk i Valnesfjord, Fauske. Prosjektet vil gå i utbyggingsselskapet til COOP.

Illustrasjon

Prosjektet medfører en investering på 25 millioner og vil være utført i massivtre og limtre. Bygget vil være neste generasjon av løsningene som ble benyttet på COOP Støver, gjennom økt prefabrikasjon og smartere detaljløsninger enn tidligere prosjekter.

Omtale i Bodø nu og Avisa Nordland.

Green Advisers deltar på Grøn fjord 2020

Bedriftnytt, Systemløsninger

Green Advisers deltar med foredrag og stand under konferansen Grøn fjord 2020 i Geiranger 22. til 23. januar. Bedriften representerer miljøfokusert bygging og viser eksempler på substitusjon til mer miljøvennlige produkt i byggebransjen.

Konferansen henvender seg mot turistnæringen i internasjonalt omfang, og med en bredde som fanger et stort publikum. Så langt er 170 påmeldt og skaper liv i en ellers vinterstille Geiranger.

Spennende skal det bli å delta! Mer om konferanser er å finne her.

Ny norsk produsent av massivtre

Bedriftnytt, Bygninger, Produkter

Det har vært flere aktører som har prøvd å produsere massivtre i Norge, og noen har måtte gi tapt i påvente av positiv økonomisk utvikling og et godt marked.

Massivlust AS har arbeidet over lengre tid å få til krysslimt norsk produksjon av massivtre, og de har åpning av sin nye fabrikk mandag 12. august. Green Advisers har vært støttespiller på byggingen av ny fabrikk.

Massivlust

I tillegg finnes blant annet disse aktørene:

  • Norsk massivtre AS og Sæteråsen sag AS produserer mekanisk sammensatt massivtre
  • Moelven ASA benytter en kombinasjon mekanisk og limt.
  • Norsk limtre AS produserer tradisjonelt limtre for møbel og mindre formater i krysslimt massivtre.
  • I dag er det flere bedrifter som importerer der i blant Massiv Wood Construction AS, Splitkon AS og Holz 100 Norge.

Green Advisers utvider

Bedriftnytt

Siri Borten er i dag student ved Bergen Arkitekthøgskole og vil snart være ferdig med sin Bachelor i arkitektur. Siri har allsidig erfaring med både praktisk og teoretisk arbeid som kommer godt med i sin rolle i Green Advisers. Hun er oppvokst på gård på Ler sør for Trondheim, og valgte byggebransjen etter en kort karriere innen helsesektoren. Ikke usannsynlig at miljøpåvirkningen av maskinentreprenører på hjemmebane har vært en ubevisst pådriver…

Mer om Bergen Arkitekthøgskole her.