Frirom ved St. Olavs hospital

Frirom under utførelse

Prosjektet med et alternativt hagerom ved Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs hospital nærmer seg slutten. Rommet er tiltenkt som et fristed for pasienter og pårørende plassert på takterrassen i 6. etasje.

Prosjektet er blitt drevet frem av to unge arkitekter sammen med sentrale personer ved sykehuset. Andre bidragsytere er Snekkeriet Verdal, NTNU og Gjensidigestiftelsen.

Green Advisers har støttet opp prosjektet på det trefaglige plan, i den grad det er nødvendig med de ressurssterke bidragsyterne som har regien i prosjektet,

Fyldig informasjon gjennom prosessen er å finne hos www.frirom.no

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.