Val grunnskole snart ferdigstilt

Ny grunnskole på Val er snart ferdigstilt og skal være klar til skolestart. Bygget er satt opp av bygningsavdelinga ved skolen med god hjelp fra lokale håndverkere. Sverre Tangen har stått for grunnarbeidene, Hamstad avdeling Steinkjer har ventilasjon/automatikk, mens elektroinstallasjon er levert av Elcom Rørvik og sanitær/varmeanlegg er levert av Grannes VVS.

Skolen har en kapasitet på 75 elever med sine 20 lærere og har 1587 kvm å boltre seg på. Bygget er designet med lavenergi som målsetting med energi levert av nærvarmeanlegget ved landbruksavdelingen ved skolen.

Green Advisers har stått for arkitektur, brannteknikk, akustikk, bygningsfysikk og statikk. Bygget er satt opp med Green Building System som ytterst i dette prosjektet ble lokal furu, isolert med innblåst trefiber og innerst dels eksponert massivtre. Akustikk er løst med bruk av treullplater både på vegger og tak. Enkelte rom har spaltepanel både på tak og vegg, mens noen har fabrikkbeiset limtrepanel og noe gips. Baderomsplater er brukt i garderober og kjøkken. Bygget er satt opp med søyle-drager-system i limtre for å gi fremtidig mulighet for ombygging. Totalt er det 10 innvendige søylepunkt i bygget som med dagens planløsning er i hovedsak gjemt i vegger.

Varmeteknisk benytter flisfyrt nærvarme som avgir varme til en grunnvarme i gulv og hovedlast på ventilasjon. Gulvvarmen kjøres på utekompensert kurve og skal underlevere varmebehov. Dette for å kunne kjøre varmeregulering over ventilasjon som er langt enklere å regulere og ha en respons som harmonerer med uteklimaet. Noen få smårom får tilleggsvarme med panelovn da luftmengdene ikke har nok energi.

Klimaskallet er prefabrikkert i elementer uten isolasjon og ble montert i fjor høst. Elementer ble lagd av både tak og vegger. Isolering, vindu og kledning ble montert på plassen. Hensikten er å få en rask metode å sikre bygget mot nedbør da løsningen gir tett skolebygg etter 2 uker der alle innsatsfaktorer styres av samme tømrerteam. Skolen leide inn erfarne montører og var samtidig selv med å tok overganger og etterskruing. Ikke minst hadde de oppgaven med å avlevere riktig elementer til riktig tid i montasjen, da det er svært mange ulike elementer på et skolebygg.