Nytt næringsbygg under oppføring

Entreprenøren Bulls AS fører opp nytt næringsbygg til seg selv og sine samarbeidspartnere på Sveberg, Malvik. Bygget vil bli 1383 kvm stort og inneholder, lager og produksjonarealer sammen med eget behov for garderober og kontorer. Bygget vil ha traverskran montert i husets bæresystem med en kapasitet på 8 tonn. Vi har stått for arkitektur, byggesak, brannteknikk, bygningsfysikk og byggeteknikk.

Bygget har en limtre bæresystem med massivtre ifyllingsvegg. Vegger og takelementer prefabrikkeres av deres egne ansatte og de vil selv stå for monteringen i august. Huset følger systemet Green Building System, men har ikke dratt inn alle løsninger i Bulls første prosjekt med denne metoden. Tidligere har de lagd tradisjonelle elementer til egne prosjekter.

Varmeanlegget går på et luft-vann-system som leverer tappevann, ventilasjon og gulvvarme. Det er planlagt flere ventilasjonssystemer i huset for å dekke ulike behov.

Fundament støpt ferdig