Nytt prosjekt på Geilo

Det nye hyttefeltet på Hingsa, Geilo får hytter i massivtre. Hyttene fokuserer på å skape en god hytte med høy standard på materialvalg og design. Shark arkitekter har utviklet konseptet sammen med Firskur fritid. Vårt bidrag er å lage byggesettet montasjevennlig slik at det kan reises tørt og effektivt. Det første byggesettet er under montering av en pilotserie på 8.

Både gulv, tak og vegger er i massivtre. Befaringsdagen var ikke takutstikkene montert enda, som også er i massivtre. Bygget vil etterpå bli isolert utvendig etter gjeldende regler og vil gi svært lave driftsutgifter. Vinduer vil være av høy standard med trelags glass med film og tekniske fordeler som insektsnett. Utvendig kledning vil være av fra stokkuttak senter, men ikke margbord. Alle utsparinger og dører gjenbrukes til prosjektets utebod, sammen med formater som likevel måtte produseres i limpressen for å lage hytta. Mye ressurser er lagt ned for å få til minimalt med svinn i konseptet samtidig å ivareta design av bygget.

Innvendig er det lagt opp til frittbærende massivtre i taket uten den tradisjonelle mønedrageren. Dette til tross for den store spennvidden på nærmere 8 meter.

Prosjektet gjøres sammen med utførende fra Gunnar Hognerud AS på grunnarbeider, montasje fra Follogarasjene, snekkerarbeider fra BSS bygg, sanitærarbeider fra Ski VVS og elektroinstallasjon fra AA elektro.