Eina flerbrukshall er ute for prising

I et par år har Eina sportsklubb arbeidet for å få realisert ny storstue ved Thune skole i Vestre Toten kommune. Nå er prosjektet ute på Doffin for prising. Tre entrepriser inngår i prosjektet; grunnarbeider, kunstgressbane og flerbrukshall.

I prosjektet har vi bidratt med skisseprosjekt og forprosjekt for flerbrukshallen opp mot saksbehandling for regulering, finansiering og søknad om spillemidler.

Hallen inneholder hovedbane i basketformat, kampsporthall, squash, styrkerom, buldrerom, klubbrom, garderober, kjøkken og diverse lager for ute- og inne-aktivitet. Konstruksjonen bygger på en limtre bærekonstruksjon og massivtre vindavstivende ifyllingsvegg.

Sportsklubben har vært den drivende krafta i prosjektet, og har bidrat vesentlig i en effektiv prosess. Vestre Toten kommune har vært bidragsyter til idrettslagets innsats. Vi er spente på fortsettelsen av prosjektet og ser frem i mot at miljøet får realisert sin drøm.