Ny norsk produsent av massivtre

Det har vært flere aktører som har prøvd å produsere massivtre i Norge, og noen har måtte gi tapt i påvente av positiv økonomisk utvikling og et godt marked.

Massivlust AS har arbeidet over lengre tid å få til krysslimt norsk produksjon av massivtre, og de har åpning av sin nye fabrikk mandag 12. august. Green Advisers har vært støttespiller på byggingen av ny fabrikk.

Massivlust

I tillegg finnes blant annet disse aktørene:

  • Norsk massivtre AS og Sæteråsen sag AS produserer mekanisk sammensatt massivtre
  • Moelven ASA benytter en kombinasjon mekanisk og limt.
  • Norsk limtre AS produserer tradisjonelt limtre for møbel og mindre formater i krysslimt massivtre.
  • I dag er det flere bedrifter som importerer der i blant Massiv Wood Construction AS, Splitkon AS og Holz 100 Norge.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.