Lagerbygget på Gjøvik

Bygninger, Produkter

Det er ikke mange ukene igjen før det nye lageret på Gjøvik skal være ferdig. Elektrikkere, ventilasjon og elektrikkere har denne uken jobbet for å få ferdig innvendig i bygget klart for byggvask neste uke. Det frie spennet på 20 meter gjør at en håndverker blir liten i skalaen.

Med den nye trefiberisolasjonen fra den lokale fabrikken til Hunton blir huset overraskende lunt innvendig. Ytelsen oppfattes å være langt bedre enn de teoretiske beregningsmodellene skal tilsi. Nå skal det testes og ikke minst etterkalkuleres for å se om man kan finne noen nye svar.

Isolasjonen er et tidligere prosjekt i Green Advisers, som resulterte at Hunton investerte i ny isolasjonsfabrikk i 2018. Dette er en av de mest spennende produktutviklingsarbeidene bedriften har vært delaktig i og reduserer klimafotavtrykket til byggene noen ytterligere prosenter.

Byggestart på Sjusjøen

Bygninger, Produkter, Prosjekter

Ny idrettshallen er i gang ved Sjusjøen stadion. Den nye hallen for idrettslaget vil tilføye Natrudstilen sine anlegg kjærkommen funksjonalitet. Utbygger Ringsaker Almenning står for arbeidene sammen med lokale krefter.

Den nye hallen vil være nærmere 1640 kvm, og skal bli den mest miljøvennlige hallen Green Advisers har planlagt noen gang. Med trebasert isolasjon fra Huntons nye fabrikk til naturstein i grunnmurer er målet å bli enda bedre enn tidligere på miljøvennlige løsninger. Selv taket skal nå kles i tre, med en ny takprofil utviklet siste 5 årene.

Varmebehovet hentes opp av geobrønner, som forvarmes av snøpoduksjonsanlegget. Dette skal gå til varmtvann, gulvvarme og romoppvarming. Bygget skal være et skikkelig flerbrukshus. Bygget har klubblokaler, kommentatorbokser, presseavdeling, kjøkken, garderober og toaletter for både utøvere og publikum i bygget, men også de som bruker uteanlegget. I tillegg kommer også en aktivitetsflate på 20×28 meter.

Nye dokumentasjons-metoder

Produkter

SIVAs nye prosjekt i Åmot for leietaker Splitkon har vært arena for testing av nye dokumentasjonmetoder. Løsningen er å dokumentere prosessen med byggingen med bruk av 360 graders fotoapparat. Et par eksempel på bilder finnes nedenfor.

[vrview img=”http://greenadvisers.no/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180529_110145_004.jpg” width=”100%”]

[vrview img=”http://greenadvisers.no/wp-content/uploads/2018/06/IMG_20180515.jpg” width=”100%”]

[vrview img=”http://greenadvisers.no/wp-content/uploads/2018/06/Splitkon.jpg” width=”100%”]

Mer enn møbel-limtre

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Værslitt gråNorsk limtre i Mosvik er blitt mer enn bare limtreprodukter til trevareindustrien. Virksomheten er historisk forankret møbelindustrien den gang furumøbler var et stort produkt. I et fallende marked Solbrent seterlager de nå også råvarer for dør-, trapp- og kjøkken-produsenter. Dette gir de unik kunnskap om overflater og visuelle kvaliteter.

Over flere år har de arbeidet med å utvikle produkter i samarbeid med andre virksomheter. Bedriften har utviklet seg til en kledningsleverandør innen byggsektoren. De har skapt noen meget spennende produkter både innvendig og utvendig. Flere av disse produktene er brukt på Øyna-parken.

Bildet over viser 20 x 215 U-profil i værslitt innvendig panel. Til høyre vises en videreutviklet 24×350 V-profil av solbrent seterkledning.

Øyna-parken snart ferdig

Bygninger, Produkter, Prosjekter

Byggetrinn 3Byggetrinn 3 er snart ferdig ved Øyna-parken etter 4 måneder med hektisk arbeid. Byggmester Faanes og Gjøgla fra Inderøy har stått for byggingen sammen med flere lokale krefter og ikke minst byggherre Kristine og Frode Sakshaug.

Øyna-parken er restauranthus og selskapslokale på taket 350 mm kledning uten skjøtav Inderøy, ei halvøy som stikker ut i Trondheimsfjorden. Konseptet er kortreist mat, noe de har videreført i tilbygget; kortreist materialbruk. De materialer som har reist lengst, er fra Splitkons avdeling i Hommelvik utenfor Trondheim.

Det meste av materialer er kommer fra regionens egen skreddersømsleverandør Norsk limtre i Mosvik. Der kommer all kledning innvendig som utvendig. Dører og porter har derimot limtreet vært en tur til Lysøysund hos Fosseng treindustri før det har blitt montert. Løsninger og materialbruk viser vår skog kan brukes på noen imponerende innovative måter samtidig bygge på tradisjonskunnskapen.

Utsikten og håndverket som er utøvd er i samme stil, svært begeistrende og imponerende. Det er bare å ta av seg lua! Plassen må derfor oppleves.Utsikt fra en potensiell venting på toalett Skyvedører i ny standard Vrimleareal

Per Havdal utvikler videre

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Treets struktur

Per Havdal, mest kjent for Norsk spon, utvikler konseptet med klyving av trevirke videre. Kunnskapen og materialforståelsen er utstrakt, og hans interesse å utnytte treets naturlige anatomi ses også i hans nyeste ide; kløyvde stikker til utvendig kledning.

Kløyvde stikker

Hensikten med klyvingen er å få ubrutte fibrer i den eksponerte overflaten. Dette gir en mer robust løsning med redusert vannopptak i virket og deretter lengre levetid.

I demonstasjonsfeltet er det i tillegg brent overflate og naturoljet. Sotet gir en farge og pH som er gunstig mot sopp. Samtidig blir overflaten langt mer visuelt levende.

Råmaterialene er fortsatt kortreiste, der råvarene er hentet i egen kommune og levert av Sunnset sag.

Vi håper derfor det kan bli aktuelt å få brukt Pers siste ide i en av de kommende prosjekter.

Råbygget for COOP Straumen er ferdig

Bygninger, Produkter, Prosjekter

Montering etter første ukaVexti AS har montert råbygget til COOP Straumen, nord for Fauske. Arbeidene har gått bedre enn forventet og nå pågår komplettering og klargjøring for fasadekledning.

Innvendig er bunnledningene lagt og gulvstøpen går i disse dager.

De nye overgangselementene for taket ga redusert montasjetid. Størst positiv effekt er likevel at montasjelaget har erfaring fra tidligere og kjenner rutinene. Målinger viser en økt montasjehastighet mellom 60 og 100 % bruk av 2. gangs montører. Været var også på den bedre siden med relativt lite vind og kun regn som nedbør.

Kompletteringsarbeider i uke 3Råbygget er på 1280 kvm, og det var montering i 8 arbeidsdager. I bildet over ses en 15 tonns hjullaster under bjelken, som gir en ide om størrelsen av bygget. Monteringen pågikk ikke kontinuerlig. I perioder ble det også arbeidet med komplettering av overganger i mellom elementer i påvente av nye vareleveranser. Montasjearbeidet pågikk uten de store utfordringene, selv om bjelkene er oppe i 25,4 meter uten noen mellomliggende søyler. Spennvidden er transportteknisk og byggøkonomisk en ideell størrelse.

Testing av nytt tretak

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Snart ett år gammel takFor snart ett år siden begynte testingen av et nytt tretak. Konseptet er å lage et alternativ til takplater og takstein i tre. Likheten med et tradisjonelt tak, er at denne løsningen også krever tett undertak og produktet skal fungere som en beskyttelse for underliggende tekking. Metodisk oppnår man da to-trinns tekking.

Arbeidet med taket er i samarbeid med Norsk limtre AS i Mosvika. Dette testtaket ligger inne i Trollheimen, og ligger værutsatt til ved det store vannet og plassering ute på en odde.

TakflataSystemløsningens mål er å få et pent, men solid takløsning. Løsningen er rask å montere og har høy presisjon i utførelsen. Det er ingen tegn som tilsier at dette taket ikke skal kunne fungere i 50 år slik som benyttet. Vedlikeholdes taket med olje hvert 10 år, vil levetiden trolig dobles.

Innvendig detaljering i Bankgata

Bygninger, Innovasjoner, Produkter, Prosjekter, Systemløsninger

Utstyrsmontasje i BankgataBankgata idrettshall skal ferdigstilles om noen uker og innspurten er i gang. Detaljeringen begynner å komme på plass og inventar er under montering. Mye utstyr skal kobles opp og testes fremover. Noen lange kvelder må påregnes.

Byggets tekniske anlegg er så vidt prøvestartet, der varme og lys er i drift. Bygget ser lovende ut og de nye løsningen på varmeanlegg fungerer så langt. Det skal bli spennende å følge huset fremover, da konseptet er vesentlig utviklet fra 20x95 eik listverk i smågarderobeneden første massivtre idrettshallen ble bygd i 2013.

Løsningene er ytterligere forbedret og systemenes rasjonalitet er økt.

I bygget er det brukt kraftig eik listverk. Dette er en av de produktene som ses spennende å følge med. Hensikten er å få et slitesterkt produkt der sårskader ikke skal oppfattes negativt. Det samme gjelder omfattende bruk av flis fremfor Barfotkorridor med ny vrigulvbelegg. I garderobene er høyglans veggflis benyttet både for enklere renhold, men også økt brukeropplevelse. Så får evalueringen om ett år og tre år se om dette var fornuftig.

Vindusbrettet er også eik brukt, da i 40 mm benkeplate. Andre foringer og omramming er mer nøytral mot veggenes farger. Konseptet er vanlig å bruke blant annet på Island.

Sportsparketten er en gjenganger fra tidligere iVindusbrett i 40 mm eikdrettshaller, men forbedret i sammenkoblingene. Parketten benyttes som følge av positiv tilbakemelding fra tidligere prosjekter. Listverket rundt spilleflaten løses tradisjonelt med liggende eikplank, da rustfritt stål ikke fungerte i Rollag.

Grepet med å bruke andre etasje over garderobene til småsaler, eller gymsaler ses fornuftig langsiktig. Brukerne har signalisert at de ønsker rommene ytterligere avdelt med dukvegg, men dette gir bare enda større bruksfleksibilitet. Småsalene i Bankgata med bæresystem synlig i veggenDen nye limtre panelen i dimensjon 20×215 grålasert spiller godt i lag med sportsparketten. Bæresystemet er markert i veggen med hensikt og håper det ikke gir forstyrrelse for idrettsaktiviteten.

Utvendig kompletteres også bygget, der inntrykket av håndballhallens store flater med sinus-plater fikk en helt annen karakter når brytningselementene ble montert. Sinusplatene blir ikke gjentatt noe mer, da det er et for dårlig Bankgata idrettshall kledning håndballhallprodukt til kledning. Det er tilbakemelding både fra byggherre og håndverkere. Derimot systemet med naturstein grunnmurselementer noe å fortsette med.