Idrettsbygget i Molde

Bygninger

Flytter seg stadig fremover. Røberg bygg sammen med Edwest, Gulvbetong, Romsdal anlegg og O. Sanne arbeider på harde tak å få på plass gulv og vegger.

Huset ble lukket etter 20 uker etter oppstart, og nå arbeider Vestlandstak å få på taktekkingslag nr 2.

Huset er svært stort og komplekst, til tross for at det består av mange store saler. Det blir en annen skala på det meste når 15 meter frie spennvidder er normalisert i bygget, og etasjehøyden er minimum 4 meter.

Museum i Gjøvik

Bygninger

Det nye magasinbygget til Mjøsmuseet er montert. Arbeidsfellesskapet Massive bygg AS har stått for arbeidene. Virksomheten består av byggmester Magne Fjellhaug AS fra Gjøvik og Albrechtsen AS fra Ås. Grunnarbeidene står Birifirmaet Kjenseth maskin AS for, en god samarbeidspartner de siste 3 årene.

Nybygget har en fri spennvidde på 20 meter i limtre. Massivtre fra Nordisk massivtre benyttes i vegger sammen med isolasjon fra Hunton. Nå er det full fokus på å sikre overganger mellom vegg og takelementer, før snøen kommer og gjør arbeidet mye vanskeligere. Huset er på nesten 1000 kvm og står anonymt lengst nord på museumsområdet ved Eiktunet. Takhøyden er på det dårligste 3,5 meter, men hevet noe ekstra i midten for å få en mer spenstig konstruksjon. Det gir plass til en relativt stor hjullaster i arbeid.

Hotellprosjekt igangsatt

Bygninger, Kunder

Utvidelse av Øynaparken er i gang. Prosjektet omfatter 18 rom i høy standard som en utvidelse av utsiktspunktet Øyna. Over snart 15 år har virksomheten gått fra å være et putball-anlegg, til å bli et konferanse- og eventanlegg.

I dag har anlegget en meget attraktivt restaurant, med fokus på lokal mat av høy kvalitet. De har også et stor festsal, bygd på rammene rundt et tradisjonelt langhus og konferanseavdeling med møterom. I tillegg har de et magisk utemiljø, der anlegget ligger midt i Trondheimfjordens løp, og Inderøys høyeste punkt.

Nå skal anlegget utvides med en underjording korridor med heis rett fra dagens anlegg. Det skal gi tilgang på rommene som skal krage fritt ut fra terreng.

Stor leveranse til Molde

Bygninger, Prosjekter

Natt til onsdag kom det en meget viktig og stor leveranse til Molde. Lange bjelker fra Martinsons AB i Bygdsiljum, Sverige kom i kolonne på natt. Bjelkene på nesten 30 meter skal danne turn og håndballtak på den nye flerbrukshallen i Molde sentrum.

180 kbm med limtre ble levert og losset byggeplass på morgenen. Om et par uker skal de heises på plass, når betongveggen de skal stå på har fått herdet tilstrekkelig til å ta i mot de store kreftene som kommer fra takkonstruksjonen.

Monteringen går fremover rett bak betongarbeidene. Mellomlageret reduseres i omfang, men enda er det mye som skal heises på plass og minst skrues fast. Nesten 1 million skruer går med i prosjektet totalt.

Turnhall er ferdig montert

Bygninger, Prosjekter

Mandag 5. august var montasjelaget på plass i Egilstadir. 5 mann fra Albrechtsen AS koblet seg på temaet fra den lokale entreprenøren MVA eft. Dagen etter var kranfører på plass fra Norge, med lånt kran lokalt. Litt innkjøringsutfordringer på utstyr, så ble det etter hvert bedre flyt.

Etter første montasjedag begynte hallen å ta form. Elementer var bygd av lokale håndverkere på forhånd, og limtre var kommet på plassen i god tid da de hadde vært på reise gjennom store deler av Norden. 4 dager senere var hallen reist, og oppgaven videreført til lokale krefter.

Sol har påvirket materialene, som ses godt i skjøtene på elementene under lagring under en litt for lite lystett presening. Været hadde ut over dette vært upåklagelig i den tidsluken som var avsatt. Vind var fryktet, men med riktig årstid var risikoen liten. Heldigvis var det ikke mange dagene som var nødvendig for dette bygget, Det ble da en dag fri før flyet gikk søndagen 11. august.

De store limtrekonstruksjonene har blitt lagd Bygdsiljum, Nord-Sverige hos Martinsons. De har videre fått søylesko og pakket for sjøtransport i Ringvoll, Østfold. Bjelkelag, stenderverk og lekter er precutet i Mosvik hos Norsk limtre. Pakking i container sammen med festemidler, isolasjon, teip, vindsperre, plateprodukter har skjedd i Ringvoll hos Albrechtsen AS. Massivtre fra Kongsvingerbedriften Nordisk massivtre er også lastet til container. Sammensetting til elementer har skjedd lokalt i Egilstadir hos MVA eft.

Klart for montering

Bygninger

Alt er gjort klart for montering av den nye turnhallen i Egilstadir på Island. Neste uke kommer et norsk arbeidslag som vil sammen med sine islandske samarbeidspartnere få reist hallen på plass.

Bygger er på 1057 kvm med største spennvidde rett under 26 meter. Etter planen skal huset reises i løpet av en uke, der forberedelser har pågått de siste 2 månedene. Containere med precut har vært sendt i fra Norge og elementer til tak og vegg har blitt produsert på Island.

Det blir derfor en spennende uke som kommer, da det er et stort puslespill som skal falle på plass.

Feriemodus

Bygninger, Prosjekter

Romsdal anlegg, Røberg bygg og Edwest arbeider i fellesskap på byggeplass i Molde for tiden. Nye idrettens hus er påbegynt montering. Snart har første ordentlige montasjeuken blitt gjennomført. Ferieavvikling gjør at mengden mannskap er redusert og krankapasitet er mer begrenset til førere enn til utstyr.

Bjelker i dimensjoner opp til 1,4 meter høyde og lengder over 26 meter er levert byggeplass i store kvantum. Søyler oppe i 16 meter lengde er montert, som gjør at skalaen på byggeplassen blir noe spesiell. Spesialtransport til byggeplass har blitt mer normalt enn tidligere prosjekter. Massivtre er også levert i store kvantum. Hele 12 vogntog på ei uke, i den hensikt å sikre nok råvare til planlagte arbeider i fellesferien. Etter ferien skal de største bjelkene leveres, over 28 meter i lengde nesten 1,7 meter høye.

Kontrasten er stor sett en uke tilbake. Til tross for tykt lag med drenerende fylling i tomta og grove avløpsledninger, så ble det for mye vann. Det medførte høy vannstand i hele underetasjen til prosjektet. Vannstanden sank heldigvis før det ble for kritisk, og sluket på 80×60 cm klarte å ta unna. Ser frem i mot at den nye røret med diameter 120 cm kan fullføres, slik at dette ikke gjentar seg noe mer.

Full aktivitet i Molde

Bygninger, Prosjekter

Det graves på harde tak i Molde for omlegging av bekk. Rør i 1,2 meter diameter må til for å få unna vannet. Samtidig støpes det fundamenter noen meter unna. I tomta skal det bli et nytt idrettsbygg.

Tidsplanen er stram og råvarer banker på døra fra flere kilder. De 3 første lassene med limtre er på plass. Alle takelementer ligger godt nedpakket på plassen til frustrasjon for den som skal komme frem på tomta. Nå som bygget tar form i gropa, forstår man litt mer hvilke dimensjoner bygget har.

Det går med nærmere 1000 kbm limtre til prosjektet og omkring 1000 kbm massivtre. I tillegg går det med mye annet trevirke til kledninger, vegger, tak og himlinger. Betongjobben er heller ikke ubetydelig, da 2. etasje er på høyde med veien i bakgrunnen.

Splitkons massivtre

Bygninger, Prosjekter

Massivtre i store formater går nå å få kjøpt i fra Splitkon sine nye fabrikk i Modum. Virksomheten har gått i fra småformat til 16 meter lange elementer. Bredden er opp til 3,6 meter og tykkelser er opp til 30 cm.

Elementene har da mulighet til ta åpninger opp til 8,4 meter i bolig uten andre tekniske tiltak. Benytter man ribber i tilegg eller samvirkestøp i betong, kan spennviddene økes til 16 meter.

Etasjeskiller er det ofte svingninger eller rystelser dimensjonerende. I noen bygg vil nedbøyning være kritisk, men da må det være belastninger som står lenge og er store.

Sentralt i bruk av massivtre, er også å sikre konstruksjonen mot brann. I standarden og forskningen har man nøkkeltall for hastigheten en brann ødelegger materialet. Ofte er det brukt en hastighet på 0,8 mm pr minutt. Dimensjonering omhandler også kravet til husets branntekniske levetid. Dette kan være 15 minutter på et enkelt bygg, 240 minutter på seksjoneringsvegger til store bygg. I preakseptert løsning krever det bruk av ubrennbare materialer, men gjennom analyse kan også massivtre oppnå målsettingene i forskriften. Slik kan store konstruksjoner også reises i tre.

Sentralt for å oppnå denne ytelsen, er å bruke et lim som tåler varme. Urea-lim eller MUF-lim tåler varme svært godt. Dette ses i testene på branndører i tre utført i fjor høst. Der ble det brukt 40 mm massivtre som utsettes for en temperatur på 850 grader i 30 minutter. Det klarte dørene å holde i mot nesten i første test. Bildet er fra litt over 28 minutter i testforløpet.