Evje flerbrukshall straks ferdigstilt

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Smeland byggservice, med sine støttespillere ferdigstiller nå Evje flerbrukshall. Prosjektet startet for vel et år siden med riving av noen bygg for å frigjøre plass. Ett år senere står hallen ferdig med sine 2200 kvm.

Asfaltering og noe malingsarbeider gjenstår på befaringen 27. mars, men bygget er klart for bruk.Bygget har fullstørrelse håndballbane 25 x 45 meter med tribune. I anlegg er det også styrkerom, sosial sone og 7 garderober. Materialbruken består primært av tre, med massivtre i vegger og dekker, limtre i kledning, tribune, søyler og dragere. Miljøprofilen på bygget er kartlagt, og sett mot den konvensjonelle løsningen i konkurransegrunnlaget er CO2-utslippet redusert med 2/3. Dette er beregnet med klimagasskalkulatoren utviklet av Statsbygg, Civitas og NAL. Metodisk er det forankret i ISO 14040:2006 og 14044:2006 sammen med materialmodulen NS-EN 15643:2011. Så får vi håpe at energibruken i drift blir positivt med LED-belysning og flisfyrt fjernvarme.

I byggeprosessen har også avfall vært i fokus, og prosjektet har gitt rekordlave bidrag med 7,8 kg/kvm med bygningsavfall. Precut og
prefabrikkering har gitt resultater, samt sterkt fokus på direkte gjenbruk. Hovedbestandelen (56 %) av avfallet har vært rent trevirke, som kan gå til energigjenvinning. Forøvrig er det dominert av emballasjeplast og noe restavfall.

Håper derfor at byggherren ser trebygget som en god løsning.

Skogplanter østnorge utvider med nye lokaler

Bygninger, Innovasjoner, Prosjekter, Systemløsninger

Skogplanter østnorge har behov for større lokaler, og Skogselskapet i Oppland har inngått kontrakt med Massive bygg AS for bygging av nytt produksjon- og kjølelager på nesten 1500 kvm.

 

Bygget reises i en kombinasjon av massivtre og limtre med bruk av byggesystemet Green Building System(GBS). Systemet er videreutviklet til å inkludere prefabikkerte fundamenter i tillegg til klimaskallet og ringmursløsninger kjent fra tidligere prosjekter.

GBS er ytterligere standardisert med bakgrunn i erfaringen på ulike formater rundt den mest tilgjengelige trelasten. Bygget er et resultat av dette og har innvendig mål 24,7 x 56,27 meter med frihøyde på 6,55 meter. Teknisk rom er lagt på en messanin for å få utnyttet takhøyden over sosiale rom. Huset bygges søylefritt for å få mest mulig fremtidig fleksibilitet og har heller ikke søyler på innsiden av yttervegg.

Byggestart er planlagt etter påske og ferdigstilling til 1. oktober i år.

Ny aktivitet i Askim

Bygninger, Kunder, Prosjekter, Systemløsninger

Prefabrikkering av fundamenter er i gang i Askim. De skal brukes til nytt produksjons- og kjølelager ved Biri planteskole. 32 fundamenter skal støpes ut og klargjøres for levering.

 

Arbeidene utføres av Albrechtsen AS for Massive bygg AS. Sistnevnte er et arbeidsfellesskap mellom Ingar Albrechtsen og byggmester Magne Fjellhaug AS. Dette blir et spennende foretak å følge fremover. Bedriftens strategi er å arbeide kun med bygging av større massivtrebygg på Østlandet.

Forbildet er Vexti AS i Bodø og deres leveranse så langt av 4 store bygg på nesten 7000 kvm.

Evje flerbrukshall er i rute

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Vinteren er ikke i rute i Setesdal, men byggingen hos Smeland byggservice AS er mer på plass. Hallen ble reist i noen hektiske uker før sommerferien, og nå tar den for alvor form innvendig. Utvendig er det kun mindre kompletteringsarbeid som gjenstår.

Største frittspenn er 28,4 meter og snølommer opp til 1 tonn/kvm er lagt i designen for konstruksjonen.

Kombielastisk gulv er lagt, og det er klart for banemerking. Tekniske fag er på sitt høyeste aktivitetsnivå, samtidig som snekkerne har begynt med systemhimlinger.

Utvendig er støyskjerm bygd og veiarbeider pågår mellom parkering og hovedveien. Takk til anleggsleder Morten Aasland for bildene.

Boliger i Orkdal tar form

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Leilighetsbygget på Rosenvik tar form under utførelse av Trio-bygg. 24 kommunale leiligheter bygges for Orkdal kommune, og nå har kledninger blitt ferdigstilt utvendig. Innvendig arbeides det med ferdigstilling av overflater og tekniske fag for de første 12 leilighetene.

Utvendig er det benyttet brent kledning av gran, produsert lokalt av Rennebu sag og trekultur. I tillegg er fasadene brutt opp av luftet pusssystem utført av Trio-bygg.

Lavblokka med ytterligere 12 leiligheter er godt i gang med isolering og kledning.

COOP Løpsmarka utvides

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Dagens butikk Vi vil gratulere COOP Nordland og Vexti med ny kontrakt. COOP Løpsmarka skal utvides og profileres på nytt med COOP Nordlands miljøprofil. Dette prosjektet er det fjerde i samarbeidet mellom Vexti og COOP.

Ny butikk

Kontrakten er en spennende øvelse i fasadeoppgradering av et 6 år gammelt næringsbygg. I tillegg skal butikken utvides og varemottaket skal forbedres. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2017. Håper derfor på en snill vinter.

Rosenvik fase 2 er i gang

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Status ultimo septemberByggmesteren Trio-bygg AS har startet med fase 2 av totalprosjektet Rosenvik kommunale boliger. Nye 12 leiligheter skal i siste del av oktober monteres samtidig som innvendig arbeider av de 12 første enhetene skal fullføres.Eksempel stue i 2.etg

De første 12 leilighetene pågår arbeidene med utvendig fasade og tekniske installasjoner. Bygget blir mindre dominerende enn oppfattet fra tegningene. Trolig hjelper fargebruk, oppdeling av volumene, og skogen på baksiden å redusere inntrykket. Nybygget gir et godt løft for nærmiljøet.

Fase 1 i bakgrunnen og grunnmurer fase 2 i forgrunnenLeilighetene ser til å få en god standard med mye eksponert massivtre innvendig. Pigmentering av vegger er enda ikke påbegynt, noe som vil løfte inntrykket ytterligere. Bygget vil også fremstå bedre uten stillas med tiden. Det Materialbruk fasadekommer tydelig frem på gavlveggen som er ferdigstilt. Utvendig kledning består av luftet pussfasade med pigmentert sluttpuss sammen med brent kledning og linolje fra den lokale virksomheten Rennebu sag og trekultur.

COOP Straumen nærmer seg ferdigstilling

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Innvendige arbeider pågårCOOP Straumen nærmer seg ferdigstilling. Fra oppstart fundamentering 30. mai har prosjektet gått i et imponerende tempo under ledelse av Per-Kristian Berg og Glenn Molid i Vexti.Utvendig komplettering

Bygget er på 1300 kvm, der Vexti samarbeider med flere lokale krefter for å få en effektiv byggeplass. Huset er bygd med prefabrikkerte elementer av massivtre og med hjelp av limtre oppnås en søylefri butikk med spennvidder på 25 meter. Nybygget blir i sterk kontrast med gammelbygget med mange søyler og vanskelig geometri.

Materialvalgene er like Baksiden med varemottakimponerende som byggefarten; innvendige vegger er kledd med 20×215 mm hvitlasert limtrepanel. I taket er det benyttet spaltepanel med 50 % akustisk lydabsorbent. Utvendig benyttes 25×350 mm linoljekokt gran limtre sammen med naturstein grunnmurssystem og platefelter.

Miljøregnskapet; ca 40 % redusert klimautslipp sett mot tradisjonelt næringsbygg i stål og sandwich.

Oppdatering takprosjektet

Bygninger, Prosjekter, Systemløsninger

12 kvm taktro i luftaTaket på Jøa ungdomsskole fullføres i disse timer. Med to kranhavari og litt utfordrende logistikk fra Østerrike er taket endelig på plass. Konseptet fungerte bedre enn forventet.

Bjelkemontasje        Mottak av element        Koblingspunkt

Eksisterende bygg var både skjevt og uregelmessig i bæringen. Styrken i massivtre og limtre er den enkle tilpasningsevnen. De nødvendige justeringer var enkelt å få utført, så enkelt at det ikke ble Tekking pågårstans i arbeidene.

 

Dette eksemplet gjør det fristende å tenke videre på noe flere har gjort før; utnytte flate tak i tettbygde strøk til å bygge oppover i flere etasjer. Med storformat massivtre kan det også utføres i kombinasjon moduler og elementer.

 

COOP Sørfold er i rute

Bygninger, Kunder, Prosjekter

Innvendige arbeider i SørfoldDen nye butikken COOP Sørfold er i rute. Det er nå lettere å forstå hvor stor butikken er, nå som innredningsarbeidene er i gang. 500 kvm 20 mm limtre innvendig panel skal monteres, levert av Norsk limtre. Vexti og Andersen elektriske arbeider hardt for å holde fremdriften, da det er 2 måneder igjen til å bli ferdig.Rustikk grunnmurselementer og tettvokst børstet gran kledning

 

Akustikkhimlingen var ferdig i forrige uke med sine over 4700 meter med spaltepanel. Butikken vil gi et solid løft for kommunen, der den nye butikken vil være nesten tre ganger så stor som eksisterende.

Standarden er også høyere, med bruk av robuste materialer fra Oppdal naturstein og Norsk limtre utvendig. Ute jobber Moldjord bygg og anlegg med å ferdigstille gravarbeidene parallet med snekkerne fra Vexti.

Fri høyde opp til takbjelkene er 3,5 meter på sitt laveste og over 6 meter på det høyeste. Butikken er søylefri med bjelker på 25,4 meter lagd av 15,6 kbm limtre!