Sponkledning monteres i Geiranger

Bygninger, Prosjekter, Systemløsninger

IMG_1175Norsk spon AS leverer sponkledning til Fjordsenteret i Geiranger. HT-bygg i Hellesylt monterer som en del av byggentreprisen på det nye kontorbygget vis-a-vis Union hotell og Norsk fjordsenter.

IMG_0733Bygget tegnes av Streken arkitekter i Åndalsnes og følges opp av Nordplan med byggeledelse sammen med en engasjert huseier og leietaker.IMG_0735

Huset har et skjellet av limtre og massivtre. Sistnevnte kommer fra Massiv Lust, der siste finish ble utført i forrige uke. Nå er det opp til maleren å gjøre noen tekniske grep for å beholde den lyse trestrukturen. Godt samarbeid på byggeplassen gjør at dette er i beste hender.

 

 

Oppgradering av standardløsningen

Produkter, Systemløsninger

Byggesystemet som Green Advisers benytter i de store trebyggene utvikles stadig. Systemet går under navnet Green Building System(GBS), og vil bli benyttet i ny COOP-butikk i Fauske.

Stein og rustikk kledning

Bildet viser kombinasjonen med den nye kledningsstandarden utviklet sammen med Norsk limtre AS. Kledningen er en stående 25×350 mm kledning med rustikk brun overflate. Løsningene skal gi lengre vedlikeholdsintervaller enn tidligere brukt kledning i GBS, og forventningen er opp til 15 år.

Elementsystemet fra Oppdal Naturstein AS inngår nå som standard i GBS. Løsningene er optimalisert for å få tatt ut synergier og effektivitet mot grensesnittet yttervegg, fundamenter og bæresystem. Første prosjektet som dette har blitt testet på er Bankgata idrettshall. Noen barnesykdommer har det vært, men disse er nå løst og vil være unngått i neste prosjekt.

Utvendig komplettering i Bankgata idrettshall

Bygninger, Innovasjoner, Produkter, Prosjekter, Systemløsninger

Etter å ha vært i feriemodus har prosjektet igjen kommet i normal fart. Utvendig komplettering har stått på agendaen. Montasje av brystningselementer fra Oppdal Naturstein AS er under utførelse sammen med kledning.

Utvendig komplettering

Med bruk av lastebilkran monteres brystningen med stor likhet som betongelementer. Den store forskjellen er at disse elementene er utført i naturstein. Oppdal Naturstein prefabrikkerer elementer ut fra råstoffet gneis i eget brudd. Dette gjør at løsningen blir kostnadseffektiv og solid beskyttelse for bygget. Samtidig er naturstein en god kombinasjon opp mot trepaneler som fasademateriale.

Montering av brystningselement                                   Brystningselement klar for montering

Testing av nytt taksystem

Innovasjoner, Kunder, Produkter, Systemløsninger

Utvikling av nye løsninger er en kontinuerlig prosess. Det neste året testes nytt taktekkesystem tiltenkt mindre bygg og boliger. Løsningene som testes bygger på historiske metoder fra båtbyggerfaget kombinert med kunnskap i fra møbelindustrien. I tillegg er det litt broteknologi og antikvarisk trehusbyggeri.

Spennende skal det da bli om denne blandingen fungerer som tiltenkt. Allerede ser vi områder som må justeres for å oppnå en optimal resept. Prosjektet har pågått snart ett år i sitt treårige løp.

20140719-175111

Bildet er fra testtaket i fjellklima, der ekstrem uttørking og mekanisk påkjenning er av det hardere slaget. Flere testflater er under bygging som skal danne erfaringskunnskapen om metoder og løsninger til produktet.

Prosjektet kjøres i samarbeid blant annet med Innovasjon Norge, Norsk limtre, Alvdal skurlag med flere.

Green Advisers deltar på Grøn fjord 2020

Bedriftnytt, Systemløsninger

Green Advisers deltar med foredrag og stand under konferansen Grøn fjord 2020 i Geiranger 22. til 23. januar. Bedriften representerer miljøfokusert bygging og viser eksempler på substitusjon til mer miljøvennlige produkt i byggebransjen.

Konferansen henvender seg mot turistnæringen i internasjonalt omfang, og med en bredde som fanger et stort publikum. Så langt er 170 påmeldt og skaper liv i en ellers vinterstille Geiranger.

Spennende skal det bli å delta! Mer om konferanser er å finne her.

Rollaghallen klar til åpning

Bygninger, Kunder, Systemløsninger

Rollag utvendig

Rollaghallen åpnes lørdag 24. august. Hallen fremstår som en del av bygningsmiljøet ved Idrettskolen i Numedal. Hallen kommer som et resultat av stor innsats av lokale håndverkere sammen med skolens og kommunens administrasjon.

Green Advisers har vært arkitekt, prosjekteringsleder og byggeleder. BN-bygg AS har vært generalentreprenør med hjelp fra Fulsaas maskin AS, Forende montører AS, OK ventilasjon AS, Rørsenter Rødberg AS, Splikon AS med flere.

Konseptet i hallen bygger på systemene i fra Snekkeriet Verdal, men der bæresystemet er tilpasset mot formatkravene til håndballflate. Hallen er noe lengre enn normalt, for å gi plass til hoppegrop i enden. Hoppegrop er hydralisk oppløftbar madrass som benyttes mye i freestyle, turn og stavhopp. Bygningens totalareal er nesten 1500 kvm, der garderober benyttes i nabohusets gymsal.

Utvendig er huset kledd med gran limtrepanel kokt i linolje, mens innvendig er det benyttet interiørbeis direkte på massivtreet. Huset er godt isolert, og er beregnet til energiklasse B. Bygget vil bli fulgt opp i ettertid for å verifisere energimålsettingen.

Bygget inneholder omkring 300 kbm trelast, som tilsvarer ca 550 kbm skurtømmer. Huset binder opp omkring 270 tonn CO2-ekvivalenter. Den dagen det skal rives, vil det være potensiale for omkring 180 favner med ved.