Første leveranse til Island

Kunder, Nasjonal trenyhet, Prosjekter

Precut til Island er under pakking på fabrikken i Hobøl. Prosjektet er første forsøk på å få eksportert noe av vår kunnskap til våre venner i vest. Albrechtsen AS er i samarbeid med MVA Eft. om å bygge den første turnhallen på Island i massivtre.

Precut av råvarer pakkes på container og skal skipes ut neste uke. På Island står lokale håndverkere klare til å lage elementer tilsvarende det norske håndverkere har snart gjort i 10 år.

Utfordringen er at Island har nesten glemt sin historiske tradisjon å bygge store trehus. Men det skal vi hjelpe dem i gang igjen med, og dette blir det største trehuset Island har bygd på lang tid.

Utviklingsprosjekt branndører

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet

Innovasjon Norge har gitt oss muligheten til å utvikle branndører i massivtre. Uklassifiserte dører i masivtre har vært brukt i mange år med gode erfaringer. Nå ser vi det som svært aktuelt å utvikle løsninger for brannklassifiserte dører.

Prosjektet er i samarbeid med Fosseng treindustri, Massive bygg, Norsk limtre og RISE Fire Research.

Dette blir da spennende å utviklet mot brannklassene EI30 og EI60.

Tre er bra for helsa

Nasjonal trenyhet

“Wood2New” er et nylig avsluttet forskningsprosjekt som har tatt for seg trebruk i interiør. Det europeiske forskningssamarbeidet varte i tre år, og sluttrapporten ble lagt fram i vår. Tomas Nord, som deltok i forskningen, sier at resultatene er interessante.

– Resultatene tyder på at vi påvirkes positivt av å oppholde oss i miljøer med synlige treoverflater. Blant annet har flere studier vist at vi opplever mindre stress; noe som kan få konsekvenser for hvordan vi bygger og innreder for eksempel skoler og arbeidsplasser, sier Tomas Nord.”

Les hele artikkelen i Treindustrien.

Mer enn møbel-limtre

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Værslitt gråNorsk limtre i Mosvik er blitt mer enn bare limtreprodukter til trevareindustrien. Virksomheten er historisk forankret møbelindustrien den gang furumøbler var et stort produkt. I et fallende marked Solbrent seterlager de nå også råvarer for dør-, trapp- og kjøkken-produsenter. Dette gir de unik kunnskap om overflater og visuelle kvaliteter.

Over flere år har de arbeidet med å utvikle produkter i samarbeid med andre virksomheter. Bedriften har utviklet seg til en kledningsleverandør innen byggsektoren. De har skapt noen meget spennende produkter både innvendig og utvendig. Flere av disse produktene er brukt på Øyna-parken.

Bildet over viser 20 x 215 U-profil i værslitt innvendig panel. Til høyre vises en videreutviklet 24×350 V-profil av solbrent seterkledning.

Per Havdal utvikler videre

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Treets struktur

Per Havdal, mest kjent for Norsk spon, utvikler konseptet med klyving av trevirke videre. Kunnskapen og materialforståelsen er utstrakt, og hans interesse å utnytte treets naturlige anatomi ses også i hans nyeste ide; kløyvde stikker til utvendig kledning.

Kløyvde stikker

Hensikten med klyvingen er å få ubrutte fibrer i den eksponerte overflaten. Dette gir en mer robust løsning med redusert vannopptak i virket og deretter lengre levetid.

I demonstasjonsfeltet er det i tillegg brent overflate og naturoljet. Sotet gir en farge og pH som er gunstig mot sopp. Samtidig blir overflaten langt mer visuelt levende.

Råmaterialene er fortsatt kortreiste, der råvarene er hentet i egen kommune og levert av Sunnset sag.

Vi håper derfor det kan bli aktuelt å få brukt Pers siste ide i en av de kommende prosjekter.

Rennebu-bjelken ser dagens lys

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Systemløsninger

Gamle håndverkstradisjoner inneholder mye kunnskap og forståelse om materialer. Siv.ing Arne Vaslag og Rennebu sag & trekultur har i mange år gransket og utviklet den gamle metoden tannbjelke.

Tannbjelker er en gammel metode å lage sterkere bjelkelag. Metodisk er en løsning i form for dobling av bjelker, og sette de sammen slik at bjelkene oppnår samvirke. Løsningen er funnet brukt i langhus fra Vikingetiden, og ble brukt i stort omfang i pakkhus og lagerbygg frem til stål og betong tok over markedet.

Det finnes flere løsninger og patenter på metoden, men Siv.ing. Arne Vaslag har gått i dybden og har forstått de statiske forhold i de gamle løsningene. De har derfor fremkommet til mer enn det man har forstått tidligere. Dette kan nå utnyttes i Rennebu-bjelken, som skal produseres på Berkåk. Produksjonsutstyr er nå under installasjon og snart er de klare for leveranse.

Les mer om dette i Opdalingen.

Testing av nytt tretak

Innovasjoner, Nasjonal trenyhet, Produkter

Snart ett år gammel takFor snart ett år siden begynte testingen av et nytt tretak. Konseptet er å lage et alternativ til takplater og takstein i tre. Likheten med et tradisjonelt tak, er at denne løsningen også krever tett undertak og produktet skal fungere som en beskyttelse for underliggende tekking. Metodisk oppnår man da to-trinns tekking.

Arbeidet med taket er i samarbeid med Norsk limtre AS i Mosvika. Dette testtaket ligger inne i Trollheimen, og ligger værutsatt til ved det store vannet og plassering ute på en odde.

TakflataSystemløsningens mål er å få et pent, men solid takløsning. Løsningen er rask å montere og har høy presisjon i utførelsen. Det er ingen tegn som tilsier at dette taket ikke skal kunne fungere i 50 år slik som benyttet. Vedlikeholdes taket med olje hvert 10 år, vil levetiden trolig dobles.